A scribble of my mind and heart.....

Tuesday, March 30, 2010

SEKADAR RENUNGANDaripada Surah Al-Baqarah, ayat 163 - 165.

163. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan ( yang berhak disembah) selain dari Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal2 yang berlayar di laut dengan membawa benda2 yang bermanafaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk ( kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dan bumi; Sesungguhnya (pada semua itu) ada tanda2 ( yang membuktikan keesaan Allah dan Kekuasaan-Nya, kebijaksaan-Nya, dan keluasan rahmat-Nya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran.

165. (Walau demikian), ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedangkan orang2 yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. Dan kalaulah orang2 yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman).

No comments:

awesome comments