A scribble of my mind and heart.....

Tuesday, January 10, 2012

DU'A


'Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada pada tempat yang aman 
( iaitu) dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutera yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah buahan dengan aman ( dari segala kerisauan), mereka tidak akan pernah merasakan mati di dalamnya, kecuali mati di dunia, dan ALLAH memelihara mereka dari siksa mereka sebagai kurnia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.'

(Ad-Dukhan: 51-57)
Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan hartabenda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (oleh ancaman bahaya musuh), sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya: Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?” Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah). 


(Al-Baqarah 2:214)

No comments:

awesome comments