A scribble of my mind and heart.....

Friday, August 24, 2012

7 WASIAT RASULULLAH S.A.W.


SANTAPAN ROHANI - PAGI JUMAAT 24 OGOS 2012
7 PERKARA – WASIAT RASULULLAH S.A.W. KEPADA ABU DZAR r.a. Dari Abu Dzar Radhiyallahu 'anhu , ia berkata: “Kekasihku (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam berwasiat kepadaku dengan tujuh hal:

(1) SUPAYA AKU MENCINTAI ORANG-ORANG MISKIN, dan dekat dengan mereka...

(2) AGAR AKU MELIHAT KEPADA ORANG YANG BERADA DI BAWAHKU dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku..

(3) AGAR AKU MENYAMBUNG SILATURAHIM meskipun mereka berlaku kasar kepadaku...

(4) agar memperbanyak ucapan LÂ HAULÂ WALÂ QUWWATA ILLÂ BILLÂH (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)...

(5) aku diperintah untuk MENGATAKAN KEBENARAN MESKIPUN PAHIT....

(6) agar aku TIDAK TAKUT CELAAN ORANG YANG MENCELA dalam berdakwah kepada Allah, dan

(7) beliau melarang aku agar TIDAK MEMINTA-MINTA SESUATU PUN KEPADA MANUSIA”...


[SHAHIH.. Imam Ahmad dalam Musnadnya (V/159), Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul-Kabîr (II/156, no. 1649), Imam Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya (no. 2041-al-Mawârid), Imam Abu Nu’aim dalam Hilyatu- Auliyâ` (I/214, no. 521), Imam al-Baihaqi dalam as-Sunanul-Kubra (X/91).]....

Copy and paste dari status seorang kawan FB...
Photobucket

1 comment:

eni said...

selamat hariraya kak khiroh...maaf zahir batin..

awesome comments